Sermaye Danışmanlığı

ENES GÜNER DANIŞMANLIK

Sermaye Danışmanlığı

Sermaye değerlemesi, bir şirketin veya varlığın finansal değerini belirlemek için kullanılan bir yöntemdir. Şirketlerin satışı, birleşmeler, devralmalar, yatırım değerlemeleri veya hisse senetlerinin fiyatlandırılması gibi finansal işlemlerde kullanılır. Sermaye değerlemesi, ilgili varlığın mevcut ve gelecekteki nakit akımlarını, risk faktörlerini ve piyasa koşullarını dikkate alarak bu varlığın değerini belirlemeye çalışır.

Portföy Satın Alım Değerlemesi

Çeşitli yapılarda gayrimenkullerin satın alınarak, farklı kullanım amaçları veya vade/kazanç pozitif eğrisi ile değer yaratılan hizmetlerdir.

Piyasa Rayici Altında Satın Alım

Yatırım kararı alınan portföy için daima belirli bir oranda piyasa rayiç fiyatı altında olması koşulu aranır.

Vade/Getiri
Planlaması

Satın alınan portföyün vade boyunca piyasadaki değişimlere karşı pozitif getiri istikrarı planlanır.

Ek Değerleme
Çarpanı Etkisi

Satın alınan gayrimenkul için getirilen proje
dönüşümleri ile karlılık yüzdesi arttırılır.

Doyum
Dönüşüm Politikası

Satın alınan gayrimenkul için getirilen proje
dönüşümleri ile karlılık yüzdesi arttırılır.

Proje Ortaklığı Değerlemesi

Farklı ölçeklerdeki sermayelerin, kazanımları saptanmış proje veya faaliyetlerde kullanılmasını ifade eden hizmetlerdir.

Yüksek Getiri Projelendirme

Yüksek getiri oranı olan projeler saptanır ve proje ortaklığı için planlanır.

Sermaye/ Potansiyel Oranı Yükseltme

Ortaklık kapsamında sermayeler bir araya getirilerek kazanım oranı kişi başına yüksek sermaye oranında katkı sağlar.

Erken Dönüşüm Politikası

Ortaklığın devamı esnasında , ortaklık payının devri ve dönüşümü ile hızlı kazanım imkanı doğar.

Varlık Dönüşüm Politikası

Ortaklık ile elde edilen varlığın yüksek kazanım potansiyeli doyum noktasına geldiğinde yüksek kazanım potansiyelli yeni yatırım süreci planlanır.

Yurtdışı Yatırımcı Portföy Satın Alım Değerlemesi

Portföy satın alım hizmetlerinin yurtdışında yaşayan yatırımcılara yönelik sağlanmasını ifade eden hizmetlerimizdir.

Piyasa Rayici Altında Satın Alım

Yatırım kararı alınan portföy için daima belirli bir oranda piyasa rayiç fiyatı altında olması koşulu aranır.

Vade/ Getiri Planlaması

Satın alınan portföyün vade boyunca piyasadaki değişimlere karşı pozitif getiri istikrarı planlanır.

Ek Değerleme Çarpanı Etkisi

Satın alınan gayrimenkul için getirilen proje dönüşümleri ile karlılık yüzdesi arttırılır.

Doyum Dönüşüm Politikası

Satın alınan portföyün yüksek kazanım potansiyeli doyum noktasına geldiğinde yüksek kazanım potansiyelli yeni yatırım süreci planlanır.

Yurtdışı Yatırımcılar Proje Ortaklığı Değerlemesi

Proje ortaklığı hizmetlerinin yurtdışında yaşayan yatırımcılara yönelik verilmesi ve stratejilendirilmesidir.

Yüksek Getiri Projelendirme

Yüksek getiri oranı olan projeler saptanır ve proje ortaklığı için planlanır.

Sermaye/ Potansiyel Oranı Yükseltme

Ortaklık kapsamında sermayeler bir araya getirilerek kazanım oranı kişi başına yüksek sermaye oranında katkı sağlar.

Erken Dönüşüm Politikası

Ortaklığın devamı esnasında , ortaklık payının devri ve dönüşümü ile hızlı kazanım imkanı doğar.

Varlık Dönüşüm Politikası

Ortaklık ile elde edilen varlığın yüksek kazanım potansiyeli doyum noktasına geldiğinde yüksek kazanım potansiyelli yeni yatırım süreci planlanır.

Yurtdışı Proje Ortaklığı Değerlemesi

Genel proje ortaklıklarının yurtdışında projelendirilmesini ifade eden hizmetimizdir.

Yüksek Potansiyelli Bölge Yatırımı

Güncel olarak yurtdışında yüksek kazanım potansiyeli olan alanlar proje ortaklığı için planlanır.

Sermaye/ Potansiyel Oranı Yükseltme

Ortaklık kapsamında sermayeler bir araya getirilerek kazanım oranı kişi başına yüksek sermaye oranında katkı sağlar.

Yüksek Getiri Projelendirme

Sermaye yurtdışındaki proje ortaklıklarında yüksek getiri oranına göre atanır.

Varlık Dönüşüm Politikası

Ortaklık ile elde edilen varlığın yüksek kazanım potansiyeli doyum noktasına geldiğinde yüksek kazanım potansiyelli yeni yatırım süreci planlanır.