Doğa Yaşamı ve Tarım Arazileri Değerleme

ENES GÜNER DANIŞMANLIK

Doğa Yaşamı ve Tarım Arazileri Değerleme

Doğa yaşam alanlarında; “yeşili” projelerin temel gerekliliklerinden kabul ediyoruz. Bölgenin doğal yaşamına entegreli ve taleplerinize özgülenmiş yaşam alanları yaratıyoruz.

Do you want find UK breitling replica watches? Click breitlingreplica.me looking for the best replica breitling.

Looking for the finest replica watches in the UK? replicaclone.is has the answer for you.

Looking for top quality replica Omega watches from the UK? Join us at replicaomega.io and we’ll explore the best options.

Replicarolex.sr is the world’s leading manufacturer of high-quality rolex replica watches.

 

 

Doğa Yaşam Alanları Değerlemesi

Kent yaşamından uzaklaşılarak veya hayal edilen doğa koşularının bir arada olduğu yaşam konsept ve fırsatlarını sunan aynı zamanda değer ve kazanım yaratma imkanı sunan hizmetleri ifade etmektedir.

Değerleme Çarpanı Etkisi

İlgili doğa yaşamı veya tarım alanı için oluşturulan proje dönüşümleri ile karlılık yüzdesi arttırılır.

Özgülenmiş Planlama

İlgili doğa yaşam alanı için bölgesine en elverişli özgülenmiş planlama ile kazanım oranı yükseltilir.

Uzmanlıklar Artı Değeri

İlgili doğa yaşam alanı için değerleme süreçlerinde mali, teknik, hukuki uzmanlıklar ek kazanım ve tasarruflar yaratır.

Doyum Dönüşüm Politikası

Değerleme sonrası elde edilen varlığın yüksek kazanım potansiyeli doyum noktasına geldiğinde yüksek kazanım potansiyelli yeni yatırım süreci planlanır.

Tarım Arazileri Değerlemesi

Tarım arazilerinin mahsul, tarım faaliyetleri, gayrimenkul karlılıkları gibi çerçevelerden değer yaratılması üzerinden yürütülen hizmetlerdir . Ayrıca ihracat, ülke genelinde tarımın kalkınması, ürün verimliliği ve atıl alanların dönüştürülmesi yönleri de söz konusudur.

Özgülenmiş Planlama

İlgili tarım alanı için bölgesine en elverişli özgülenmiş planlama ile kazanım ve süreklilik oranı yükseltilir.

Uzmanlıklar Artı Değeri

İlgili tarım alanı için değerleme süreçlerinde mali, teknik, hukuki uzmanlıklar ek kazanım ve tasarruflar yaratır.

İşletme Politikası

İlgili tarım alanı için işletmeye uygun projelendirme ile alanın verimlilik devamlılığı, işletme geliri ve vade/ getiri istikrarı sağlanır.

Arz/Talep Politikası

İlgili tarım alanının üretim arzına ilişkin talep planlamaları veya görüşmeleri organize edilerek kazanım reelize edilir.

Tarım Buluşturma Değerlemeleri

Tarım alanında faaliyet yürüten tarafların buluşturulduğu, uzmanlık katkılarının verildiği ve ek tasarruf/kazanım yaratılan hizmetler bütünüdür.

Yerindelik Kazanımı

Mevcut tarım alanına ait bölgenin piyasa durumu ve alan özelindeki koşullar üzerinden planlanan buluşturmalar ile istikrar ve kaliteli değer imkanı yaratılır.

Özgüleme Çarpan Etkisi

İlgili tarım alanı için bölgesine en elverişli özgülenmiş planlaması yapılarak alanın değeri ve kazanım oranı yükseltilir.

Uzmanlıklar Artı Değeri

İlgili tarım alanı için buluşturma süreçlerinde mali, teknik, hukuki uzmanlıklar ile mevcut ve potansiyel kazanımlar korunur.

Süreç ve Sonuç Kazanımları

Uzman işbirlikleri ve uzmanlıklar ile temsil edilen buluşturma süreci için sürecin nitelikli ilerlemesi ve sonuç alınabilirlik katkısı sağlanır.

Tarım Arazileri Uzmanlık ve Çözüm Değerlemeleri

Tarım arazileri ile alakalı tüm hizmet tiplerimizde ihtiyaç duyulan tüm alanlarda teknik, hukuki ve finansal uzmanlıklarımızca danışmanlık verdiğimiz hizmeti ifade eder.

Mali Kazanım

Tarım arazilerine dair süreçlerde finansal uzmanlık ve uzman işbirlikleri desteği projenin durumuna göre size mutlak tasarruf ve kazanımlar sağlar.

Teknik Kazanım

Tarım arazilerine dair süreçlerde teknik uzmanlık ve uzman işbirlikleri desteği projenin durumuna göre size mutlak tasarruf ve kazanımlar sağlar.

Hukuki Kazanım

Tarım arazilerine dair süreçlerde hukuki uzmanlık ve uzman işbirlikleri desteği projenin durumuna göre size mutlak tasarruf ve kazanımlar sağlar.

Süreç ve Sonuç Kazanımları

Uzman işbirlikleri ve uzmanlıklar ile temsil edilen uzmanlık ve çözüm süreçleri için sürecin nitelikli ilerlemesi ve sonuç alınabilirlik katkısı sağlanır.