Gayrimenkul Değerleme

ENES GÜNER DANIŞMANLIK

Gayrimenkul Değerleme

Gayrimenkul alanında; vade/ getiri oranının maksimize edilmiş olması, her ekonomik koşulda nakti dönüşüme elverişli olması, risk unsurlarının sıfıra indirgenmiş olması ve diğer yatırım araçlarına oranla kazanım çarpanının daha yüksek olması gibi unsurları göz önünde bulundurarak bütüncül bir kazanım düzlemi yaratıyoruz.

Looking for the best replica breitling from the UK? Join breitlingreplica.me to discover the finest selections available.

replicaclone.is offers the best replica watches in the UK for sale.

Interested in finding the ultimate British Omega replica watch? Discover the best options with replicaomega.io.

At Replicarolex.sr shop buy Newest replica watches UK shop offers high-end Swiss replica Rolex Submariner and cheap fake Rolex Explorer watches to men and women.

Portföy Satış Değerlemesi

Farklı kaynaklardan elde edilmiş portföylerin satış yolu ile maksimum kazanımların yaratıldığı hizmettir.

Yerindenlik Kazanımı

Mevcut gayrimenkule ait bölgenin piyasa durumu ve varlık özelindeki durumlar üzerinden nitelikli değer saptaması yapılır.

Düzenleme Çarpan Etkisi

Portföyün değerlemesi öncesi portföy üzerinde yapılan teknik değişiklikler ile ilgili gayrimenkulün ek değerlenmesi sağlanır.

Uzmanlıklar Artı Değeri

İlgili portföyün satış süreçlerinde finansal, teknik, hukuki uzmanlıklar ek kazanım ve tasarruflar yaratır.

Sermaye Dönüşüm Politikası

Gayrimenkul satışı sonrası elde edilen sermayenin yüksek kazanım potansiyelli yeni yatırım süreci planlanır.

Portföy Arsa Payı Kat Karşılığı Değerlemesi

Farklı kaynaklardan elde edilen portföy için maksimum kazanımın ‘arsa payı kat karşılığı’ ile elde edilmesine veya bu yönde portföy maliklerinin talepleri üzerine verilen hizmettir.

Uzmanlıklar Artı Değeri

İlgili portföyün arsa payı kat karşılığı süreçlerinde finansal, teknik, hukuki uzmanlıklar bakımından planlaması yapılır ve ek kazanımlar/tasarruflar yaratır.

Süreç ve Sonuç Kazanımları

Uzman işbirlikleri ve teknik, hukuki, finansal uzmanlıklar ile sürecin sağlıklı ilerlemesi ve sonuç alınabilirlik sağlanır.

Erken Dönüşüm Politikası

Projenin devamı esnasında , hakedişlerin devri ve dönüşümü ile hızlı kazanım imkanı doğar.

Doyum Dönüşüm Politikası

Projenin tamamlanması ile elde edilen taşınmazlar doyum noktasına geldiğinde yüksek kazanım potansiyelli yeni yatırım süreci planlanır.

Portföy Kentsel Dönüşüm Değerlemesi

Kentsel dönüşümün uzlaşma, hukuki , teknik ve mali bakımdan süreçlerinin tüm yönleriyle platformumuzca yürütülmesidir.

Uzmanlıklar Artı Değeri

İlgili portföyün kentsel dönüşüm süreçlerinde finansal, teknik, hukuki uzmanlıklar bakımından planlaması yapılır ve ek kazanımlar/ tasarruflar yaratır.

Süreç ve Sonuç Kazanımları

Uzman işbirlikleri ve teknik, hukuki, finansal uzmanlıklar ile sürecin sağlıklı ilerlemesi ve sonuç alınabilirlik sağlanır.

Erken Dönüşüm Politikası

Projenin devamı esnasında, hakedişlerin devri ve dönüşümü ile hızlı kazanım imkanı doğar.

Doyum Dönüşüm Politikası

Projenin tamamlanması ile elde edilen taşınmazlar doyum noktasına geldiğinde yüksek kazanım potansiyelli yeni yatırım süreci planlanır.

Portföy İnşaat ve Taahhüt Değerlemesi

Yüklenici durumuna göre değişkenlik gösterse dahi ilgili bir gayrimenkul üzerine inşaat yapımı ve üstlenilen taahhüt süreçlerinin yerine getirildiği hizmettir.

Uzmanlıklar Artı Değeri

İlgili portföyün inşaat süreçlerinde finansal, teknik, hukuki uzmanlıklar bakımından planlaması yapılır ve ek kazanımlar/tasarruflar yaratır.

Süreç ve Sonuç Kazanımları

Uzman işbirlikleri ve teknik, hukuki, finansal uzmanlıklar ile sürecin sağlıklı ilerlemesi ve sonuç alınabilirlik sağlanır.

Erken Dönüşüm Politikası

Projenin devamı esnasında, hakedişlerin devri ve dönüşümü ile hızlı kazanım imkanı doğar.

Doyum Dönüşüm Politikası

Projenin tamamlanması ile elde edilen taşınmazlar doyum noktasına geldiğinde yüksek kazanım potansiyelli yeni yatırım süreci planlanır.

Yapı Restorasyon, Proje, Güçlendirme ve Kullanım Modelleri

Restorasyon, projelendirme, yapı güçlendirme ve yapı kulanım modelleri alanlarında özel uzmanlığı bulunan ekiplerimiz ve bu alanda ihtisas yapmış işbirliklerimiz ile çalışmalarınızda size özel var edilmiş değerler yaratıyoruz.

Yerindelik Kazanımı

Mevcut gayrimenkule ait bölgenin piyasa durumu ve varlık özelindeki durumlar üzerinden nitelikli değer saptaması yapılır.

Özgülenmiş Planlama

Projenin gereksinimleri doğrultusunda özgün ve özgülenmiş planlama ile ek kazanım ve tasarruflar yaratılır.

Süreç ve Sonuç Kazanımları

Uzman işbirlikleri ve teknik, hukuki, finansal uzmanlıklar ile sürecin sağlıklı ilerlemesi ve sonuç alınabilirlik sağlanır.

Uzmanlıklar Artı Değeri

İlgili proje süreçlerinde finansal, teknik, hukuki uzmanlıklar bakımından planlaması yapılır ve ek kazanımlar/tasarruflar yaratır.