Kentsel Dönüşüm Değerleme

ENES GÜNER DANIŞMANLIK

Kentsel Dönüşüm Değerleme

Mimari dokuyu koruyarak, malikler için sonuç alınabilirliği garanti altına alarak, afet dirençliliğini maksimize ederek, yerinde gereksinim modeliyle dönüşümü yöneterek, hakkın doğru tespitini mümkün kılarak ve tasarruf/ kazanım modelinin daima bu süreçlerin parçası kılarak katkı veriyoruz.

Kentsel Dönüşüm Genel Yönetim Modeli

Kentsel dönüşümün uzlaşma, hukuki , teknik ve mali bakımdan süreçlerinin tüm yönleriyle platformumuzca yürütülmesidir.

Uzmanlıklar Artı Değeri

İlgili portföyün kentsel dönüşüm süreçlerinde finansal, teknik, hukuki uzmanlıklar bakımından planlaması yapılır ve ek kazanımlar/tasarruflar yaratır.

Süreç ve Sonuç Kazanımları

Uzman işbirlikleri ve teknik, hukuki, finansal uzmanlıklar ile sürecin sağlıklı ilerlemesi ve sonuç alınabilirlik sağlanır.

Erken Dönüşüm Politikası

Projenin devamı esnasında, hakedişlerin devri ve dönüşümü ile hızlı kazanım imkanı doğar.

Doyum Dönüşüm Politikası

Projenin tamamlanması ile elde edilen taşınmazlar doyum noktasına geldiğinde yüksek kazanım potansiyelli yeni yatırım süreci planlanır.

Kentsel Dönüşüm Buluşturma Modeli

Bu hizmet modelimizde taşeron firmaları, arsa/ iş sahipleri tarafları talep ve beklentilerine yönelik bir araya getirilir ve taraflar adına karlılık veya tasarruf yaratan anlaşmalara aracılık edilir.

Yerindelik Kazanımı

Mevcut dönüştürülecek yapıya ait bölgenin piyasa durumu ve yapı özelindeki koşullar üzerinden nitelikli proje saptaması yapılır.

Düzenleme Çarpan Etkisi

Yüklenici görüşmeleri öncesi portföy üzerinde yapılan teknik değişiklikler ile ilgili gayrimenkulün ek değerlenmesi sağlanır.

Uzmanlıklar Artı Değeri

İlgili portföyün kentsel dönüşüm süreçlerinde finansal, teknik, hukuki uzmanlıklar bakımından planlaması yapılır ve ek kazanımlar/tasarruflar yaratır.

Süreç ve Sonuç Kazanımları

Uzman işbirlikleri ve teknik, hukuki, finansal uzmanlıklar ile sürecin sağlıklı ilerlemesi ve sonuç alınabilirlik sağlanır.

Kentsel Dönüşüm Temsil Değerlemesi

Kentsel dönüşümün farklı süreçlerinde; kat malikleri kurulunda, noter sürecinde, yüklenici ile anlaşma aşamasında, uyuşmazlık durumlarında, sözleşme, teknik denetim, mali görüşmeler aşamalarında, şerefiye, hakediş, proje gibi konularla ilgili olarak uzmanlıklarımız ile temsil hizmetini ifade etmektedir.

Uzmanlık Artı Değeri

Kentsel dönüşümün temsil edilen evresinde finansal, teknik, hukuki uzmanlıklar bakımından saptamalar yapılır ve ek kazanımlar/tasarruflar yaratır.

Süreç ve Sonuç Kazanımları

Uzman işbirlikleri ve teknik, hukuki, finansal uzmanlıklar ile temsil edilen sürecin nitelikli ilerlemesi ve sonuç alınabilirlik katkısı sağlanır.

Uyuşmazlık Çözümlemesi

Yüklenici ile malik arasında doğan uyuşmazlıklar için optimum çözümler sunularak zaman ve finansman bakımından tasarruf sağlanır.

Potansiyel Kazanımları

Sürecin temsil edilen evresi kapsamında gelecekte doğabilecek potansiyel kazanımlar korumaya alınır.

Kentsel Dönüşüm Uzmanlık Değerlemesi

Kentsel dönüşümün farklı süreçlerinde; kat malikleri kurulunda, noter sürecinde, yüklenici ile anlaşma aşamasında, uyuşmazlık durumlarında, sözleşme, teknik denetim, mali görüşmeler aşamalarında, şerefiye, hakediş, proje gibi konularla ilgili olarak finansal, teknik ya da hukuki uzmanlıklarımızca yürütülen danışmanlık hizmetini ifade etmektedir.

Mali Kazanım

Kentsel dönüşüm süreçlerinde finansal uzmanlık ve uzman işbirlikleri desteği projenin durumuna göre size mutlak tasarruf ve kazanımlar sağlar.

Teknik Kazanım

Kentsel dönüşüm süreçlerinde teknik uzmanlık ve uzman işbirlikleri desteği projenin durumuna göre size mutlak tasarruf ve kazanımlar sağlar.

Hukuki Kazanım

Kentsel dönüşüm süreçlerinde hukuki uzmanlık ve uzman işbirlikleri desteği projenin durumuna göre size mutlak tasarruf ve kazanımlar sağlar.

Süreç ve Sonuç Kazanımları

Uzman işbirlikleri ve uzmanlıklar ile temsil edilen süreç için sürecin nitelikli ilerlemesi ve sonuç alınabilirlik katkısı sağlanır.

Kentsel Dönüşüm Uyuşmazlık ve Çözüm Değerlemesi

Kentsel dönüşüm süreçlerinde her uzmanlık bakımından çıkan uyuşmazlıklara çözüm bulmak ve uygulamak temelli faaliyet yürütülecek olan hizmettir.

Mali Kazanım

Kentsel dönüşüm süreçlerinde uyuşmazlığa dair finansal uzmanlık ve uzman işbirlikleri desteği uyuşmazlığın durumuna göre size tasarruf ve kazanımlar sağlar.

Teknik Kazanım

Kentsel dönüşüm süreçlerinde uyuşmazlığa dair teknik uzmanlık ve uzman işbirlikleri desteği uyuşmazlığın durumuna göre size tasarruf ve kazanımlar sağlar.

Hukuki Kazanım

Kentsel dönüşüm süreçlerinde uyuşmazlığa dair hukuki uzmanlık ve uzman işbirlikleri desteği uyuşmazlığın durumuna göre size tasarruf ve kazanımlar sağlar.

Süreç ve Sonuç Kazanımları

Uzman işbirlikleri ve uzmanlıklar ile temsil edilen uyuşmazlık süreci için sürecin nitelikli ilerlemesi ve sonuç alınabilirlik katkısı sağlanır.